MEMBERS OF THE FREE JOURNALIST CLUB WILL BE TAKEN ON TRIAL

Lawyer Ha Huy Son said to VNHRC that at 10am on September 13, 2012 he received a call from Ho Chi Minh court informed that the case of the Club of Free Journalist will be brought to trial  on Monday, September 24, 2012. After two years in prison and twice the trial postponed. Blogger Nguyen Van Hai, Phan Thanh Hai, and Ta Phong Tan will be brought to trial under article 88 of Criminal Code.This case attacted the attention of the government of many countries and most of the international human rights defender organizations.

Vietnamese people at home and abroad have been supporting the members of the Free Journalist Club.

Luật sư Hà Huy Sơn cho biết lúc 10 sáng ngày 13 tháng 9 năm 2012, ông đã nhận được điện thoại từ Tòa án TP Ho Chi Minh thông báo vụ án của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ được đưa ra xét xử vào thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2012.  Như vậy sau gần 2 năm bị tạm giam, hai lần hoãn xét xử. Blogger Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ bị đưa ra xét xử theo điều 88 bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án thu hút được sự quan tâm của chính phủ nhiều nước cũng như hầu hết các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền.

Người dân Việt nam ở trong và ngoài nước đã và đang ủng hộ các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do.

                                                                                                                                                   @VNHRC    

Advertisements