SITUATION OF PRISONER OF CONSCIENCE HO THI BICH KHUONG

Ho Thi Bich Khuong at the court

Ms. Ho Thi Lan is the older sister of prisoner of conscience Ho Thi Bich Khuong. She told VNHRC about the situation of Ms Khuong after her visit on September 9, 2012. Ms. Khuong was transfered from Nghe An detention camp to Lam Son prison Number 5, Yen Dinh district, Thanh Hoa province.Ms. Lan said that the left arm of Ms Khuong was broken while she was detained in the pre-trial detetion center of Nghe An police. Her arm was broken because other inmates in the same room beat . Due to not being cured properly that left arm did not work.

In Lam Son prison Number 5 , Ms Khuong protested against the detention conditions of the prison. As the result she was locked in solitary confinement for 14 days in very bad conditions. The solitary confinement cell was narrow, humid, dark, smelly and it has many kinds of insects. Ms. Khuong’s health is now very weak.

Ms. Khuong and Pastor Nguyen Trung Ton were arrested on January 2011. On May 2012, the Supreme court sentenced Ms. Khuong up to 5 year imprisonment and Pastor Ton with 2 year imprisonment. In early 2012, Congressman Alexander Krauss of the CDU party in the German parliament, in his visit to Vietnam, he proposed the Vietnamese government to allow him to visit Ms. Khuong and Pastor Ton but the government of Vietnam refused.

Through her sister, Ms. Ho Bich Khuong call on Vietnamese people domestic and abroad and the international community voice for her case.

TIẾNG VIỆT

Chị Hồ Thị Lan là chị gái của tù nhân lương tâm Hồ Bích Khương. Chị Lan đã thông báo cho VNHRC  về tình trạng của chị Khương sau khi đi thăm vào ngày 9 tháng 9 năm 2012. Chị Khương hiện bị chuyển từ trại tạm giam Nghệ An về K4 Trại giam số 5 Lam Sơn, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chị Lan cho biết chị Khương bị gãy cánh tay trái khi còn bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Chị Khương bị gãy tay do các tù nhân khác cùng buồng đánh. Do không được chạy chữa đúng cách, nên hiện nay cánh tay bị gãy không hoạt động được. Khi vừa bị chuyển từ trại tạm giam tỉnh Nghệ An tới nhà tù số 5 Lam Sơn. Do phản đối điều kiện giam giữ nên chị Khương đã bị biệt giam trong điều kiện hết sức tồi tệ. Phòng biệt giam chật hẹp, ẩm thấp, không có ánh sáng, hôi hám, trong phòng biệt có nhiều loại côn trùng. Sức khỏe của chị Khương hiện nay rất yếu.

Chị Hồ Bích Khương bị bắt tháng 1 năm 2011 cùng với mục sư Nguyễn Trung Tôn. Tháng 5 năm 2012, Tòa án TC đã xét xử chị Khương 5 năm tù, mục sư Tôn 2 năm tù. Đầu năm 2012, dân biểu Alexander Krauss của đảng CDU tại quốc hội CHLB Đức. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã đề nghị chính phủ Việt Nam cho tới thăm chị Hồ Bích Khương và mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhưng chính phủ Việt Nam đã từ chối.

Chị Hồ Bích Khương nhắn qua chị gái của mình kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của chị.

                                                                                                                                      @VNHRC

Advertisements