THREE YOUNG CATHOLICS WILL BE TAKEN ON APPEAL TRIAL

VNHRC has received the news that Court of Appeal – the Supreme Court will take three young Catholics on appeal trial at Cua Lo town, Nghe An province on September 26, 2012.

Early, on May 24, 2012 Nghe An provincial court sentenced Chu Manh Son 36 months, Tran Huu Duc 39 months, Dau Ngoc  Duong 42 months imprisonment and Hoang Phong 18 months under probation. The four were accused under article 88 of Criminal Code. Chu Manh Son, Tran Huu Duc, Dau Ngoc Duong has appealed.At the trial of first instance, in Vinh city had thousands of Catholics and the people of Nghe An came to outside the courthouse to show their supports for the young Catholics. The police were very hard to maintain order.

Learning from the instance trial and to prevent thousands of Catholics in Nghe An province to participate in protest against the court. Nghe An province moved the location of court from Vinh city to Cua Lo town. From Vinh city to Cua Lo town is about 30 km. Cua Lo town is near the seaside and sparsely populated because now it is not tourist season. There is only small way from Vinh to Cua Lo so it will be easy for police to prevent the Catholics from other parts of Nghe An province come to Cua Lo.

In those days, the blogs of Catholics and the website of Vinh diocese have published many articles support for young Catholics. They also called the Catholics to pray to express their support for young Catholics.

FREEDOM, PEACE AND JUSTICE MUST COME TO CATHOLICS AND ALL VIETNAMESE PEOPLE.

TIẾNG VIỆT

VNHRC đã nhận được tin Tòa phúc thẩm – Tòa án TC sẽ đưa ba thanh niên Công giáo ra xét xử phúc thẩm tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào ngày 26 tháng 9 năm 2012.

Trước đó ngày 24 tháng 5 năm 2012, Tòa án tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm và kết án Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Đậu Ngọc Dương 42 tháng tù, Hoàng Phong 18 tháng án treo. Cả bốn người bị cáo buộc theo điều 88 bộ luật Hình sự. Ba người là Chu mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Ngọc Dương đã chống án.

Khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, tại thành phố Vinh đã có hàng ngàn giáo dân và nhân dân Nghệ An đến bên ngoài trụ sở tòa án để bày tỏ sự ủng hộ với những thanh niên Công giáo. Cảnh sát đã rất vất vả đề giữ trật tự.

Rút kinh nghiệm phiên tòa sơ thẩm và nhằm ngăn chặn  hàng ngàn giáo dân của tỉnh Nghệ An tham gia phản đối phiên tòa. Tỉnh Nghệ An đã chuyển địa điểm xét xử từ thành phốVinh về thị xã Cửa Lò. Cửa Lò cách thành phố Vinh khoảng 30km, dân cư thưa thớt vì không phải mùa du lịch. Từ Vinh tới thị xã Cửa Lò chỉ có một con đường nhỏ, như vậy rất dễ cho cảnh sát ngăn chặn giáo dân từ các nơi khác của tỉnh Nghệ An tới Cửa Lò.

Trong những ngày qua, các trang blog của người Công giáo, trang web của giáo phận Vinh đã đăng tải nhiều bài viết ủng hộ cho các thanh niên Công giáo. Họ cũng kêu những người Công giáo cầu nguyện bày tỏ sự ủng hộ với những thanh niên Công giáo này.

TỰ DO, HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ PHẢI ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM.

                                                                                                                                 @VNHRC  

Advertisements