Pháp lên án vụ xử 14 nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam

Nguồn: RFI-tiếng Việt

Thanh Phương

Công lýBộ Ngoại giao Pháp hôm nay 11/01/2013 vừa ra tuyên bố lên án việc chính quyền Việt Nam kết án tù nặng nề 14 nhà hoạt động Công giáo và Tin Lành trong phiên xử tại thành phố Vinh hai ngày 08 và 09/01.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot nhắc lại rằng : « Chính quyn Vit Nam đã có nhng quyết đnh tương t trong nhng tháng gn đây ». Đối với ông Lalliot, những quyết định như vậy « vi phm nghiêm trng nhân quyn, đc bit là quyn t do ngôn lun và t do lp hi ».

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh rằng các quyền tự do này được bảo đảm bởi Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự, mà Việt Nam tham gia. Mặt khác, hiệp hội ASEAN cũng vừa thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, nhằm thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền ở châu Á.

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130111-phap-len-an-vu-xu-14-nha-hoat-dong-nhan-quyen-o-viet-nam

Advertisements