CÁI TÁT CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH.

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/01/cai-tat-cua-mot-nguoi-cong-san-chan.html#more

Hàng năm trời  tổ chức cuộc chỉnh đảng quy mô lớn chưa từng có với bao nhiêu cuộc họp của BCT, của BCH, bao nhiêu lần tổ chức xác minh, thanh tra, điều tra…đều trở thành con số không to tướng. Hàng trăm bài viết tố cáo trên QLB, hàng trăm bài bình luận khác trên vô số những trang blog lề dân…Tất cả dường như chẳng ăn thua gì so với lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng vẫn có một trái tim luôn hừng hực lửa.

Lời từ chối của chị như một cái tát trời giáng vào mặt không những của một đồng chí cộng sản đã đánh mất phẩm chất mà vào cả đám các đồng chí cộng sản đã thoái hóa khác, mượn đảng làm nơi trú ẩn để thao túng, cướp đoạt, chia chác quyền lợi cho bè nhóm của mình.

Chị là một người cộng sản chân chính và tuyệt đẹp, đẹp từ khuôn dáng bên ngoài đến phẩm cách bên trong. Tuổi thanh xuân, sắc đẹp, tài năng và danh vọng của chị, chị hiến trọn vẹn cho lý tưởng mà chị cho rằng rất cao đẹp của mình khi chị từ bỏ tất cả để lao vào chiến trường khốc liệt trong rừng núi Trường Sơn.Cho đến bây giờ chị vẫn kiên định và tự hào với lý tưởng cộng sản mà chị cho là cao đẹp, là đấu tranh cho sự ra đời một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và hòa nhập với thế giới văn minh. Do vậy chị không thể nào chấp nhận được những đồng chí của chị đã thoái hóa, biến chất và phản bội lại lý tưởng ban đầu, đang dẫn nước đất nước đi lệch đường vào chỗ bế tắc, rối loạn, bất an…và có nguy cơ mất nước.

Chị đã tỏ thái độ và chị trở thành nghệ sỹ của nhân dân mà không cần tấm bằng công nhận có chữ ký của những kẻ phản bội lại lý tưởng dù ở quyền cao chức trọng. Chị đã có tấm bằng với hàng triệu chữ ký của nhân dân.

Chị là người cộng sản đáng được tự hào bởi những ai còn là cộng sản như chị.

Chị là người phụ nữ Việt Nam vạn lần xứng đáng được đón nhận lòng kính trọng của người dân Việt Nam.
Ai đó quá khích vì chống cộng cực đoan đã dè bỉu chị khi chị tự hào chị là người cộng sản thì cũng nên suy xét lại một cách công tâm. Không phải cứ ai là người cộng sản đều không tốt.

Tôi không phải là cộng sản, tôi là người ngoài đảng, tôi không thích chế độ độc đảng hiện nay nhưng tôi kính trọng chị cũng như đã và đang kính trọng những người cộng sản Việt Nam chân chính khác và sự kính trọng nầy không thua gì sự kính trọng mà tôi dành cho những người Việt Nam yêu nước thực tâm theo các lý tưởng khác.

(Thứ bảy, ngày 12 tháng một năm 2013)

Advertisements