ĐA ĐẢNG LÀ CHỐNG ĐẢNG HAY CỨU ĐẢNG

Blog: Trịnh Hữu Long

Trịnh Hữu LongCho đến lúc này, hầu hết các cuộc thảo luận về cải cách Hiến pháp ở Việt Nam đều dừng lại ở mức xử lý kỹ thuật và sửa đổi chi tiết. Tất cả mọi người đều biết rằng đó là những cuộc thảo luận vô nghĩa, tốn tiền, tốn thời gian. Tất cả cũng đều biết rằng mọi vấn đề đều không thể giải quyết được, chừng nào chưa giải quyết xong vấn đề đảng lãnh đạo. Hòn đá tảng ngáng đường còn đó, làm gì có đoàn tàu nào qua nổi. Nếu tất cả mọi người đều chọn giải pháp rời tàu để tìm cách đi tiếp, cũng có nghĩa là Việt Nam chính thức bị giải thể với tư cách một quốc gia.

Lịch sử đã đủ để chứng minh chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam – mà biểu tượng của nó là điều 4 Hiến pháp – đang tự đẩy nó vào chỗ chết. Nói cách khác, điều 4 là điều tự hoại. Năm 1967, Việt Nam Cộng hòa cũng long trọng tuyên bố tại điều 4 Hiến pháp rằng họ sẽ chống chủ nghĩa cộng sản đến cùng. Sau 8 năm theo đuổi mối quan hệ thù địch với chế độ cộng sản ở miền Bắc, nền cộng hòa thứ hai của miền Nam Việt Nam chính thức sụp đổ dưới xích xe tăng. Số 4 là số tử, không biết có liên quan gì không. Lý ra vào lúc này, những ai cảnh báo cho đảng về nguy cơ hoại tử phải được gắn huân chương lên ngực chứ không phải bị còng tay vào số 8. Nếu yêu đảng và có trách nhiệm với đảng, các đảng viên phải cùng nhau chống lại nguy cơ hoại tử chứ không phải nhắm mắt mặc kệ đảng nhích dần đến hố vôi. Điều đáng nói là không có mấy đảng viên làm điều đó, từ đảng viên cấp cao đến cấp thấp. Có nghĩa là đảng đã chính thức bị bỏ rơi. Sự thật là chẳng có ai yêu đảng, kể cả đảng viên của họ. Vấn đề là trong đảng chưa hình thành một tư duy mới: đa đảng hoàn toàn không phải là chống đảng, mà là cứu đảng.

Xử lý vấn đề đảng lãnh đạo không chỉ là chuyện bỏ điều 4. Đó còn là chuyện tìm kiếm những nội dung mới để thay thế cho điều 4. Đảng cộng sản sẽ luôn luôn từ chối việc chủ động dân chủ hóa chừng nào chưa có giải pháp khả thi cho vấn đề lợi ích và sự an toàn của họ trong chế độ mới, còn người dân bình thường sẽ luôn luôn từ chối “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” chừng nào chưa nhìn thấy những sự thay thế (cả về tổ chức và cơ chế chính trị) khả dĩ tốt hơn hẳn đảng cộng sản.

NguỒn: http://blog.trinhhuulong.com/2013/03/a-ang-la-cuu-ang.html#more

Advertisements