G.s J.London: “Việt Nam phải cải cách chính trị để được quốc tế ủng hộ về Biển Đông”

Giáo sư Jonathan London trả lời báo chí Việt Nam tại hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Khía cạnh lịch sử và pháp lý” ngày 27/4/2013. Ảnh chụp qua màn hình TV

Giáo sư Jonathan London trả lời báo chí Việt Nam tại hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Khía cạnh lịch sử và pháp lý” ngày 27/4/2013.
Ảnh chụp qua màn hình TV

Thanh Phương

 Hôm qua, 27/04/2013, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  tại Quảng Ngãi đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Ch quyn đi vi hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa – Khía cnh lch s và pháp lý”, với sự tham gia của nhiều chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc, trong số này có giáo sư Jonathan London, Trường Đại học Hồng Kông.

Ông J. London đến dự hội thảo để trình bày một tham luận viết chung với chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt. Điều mà hai tác giả nhấn mạnh đó là, để được quốc tế ủng hộ mạnh mẽ trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, Việt Nam một mặt phải quảng bá nhiều hơn nữa các bằng chứng pháp lý và lịch sử, nhưng mặt khác phải chấp nhận cải cách chính trị trong nước, thực thi dân chủ và nhân quyền. Từ Quảng Ngãi, giáo sư London trả lời phỏng vấn RFI:

Ai cũng biết là tình hình Bin Đông hin nay rt phc tp và Vit Nam hin nay dù có nhng cơ s pháp lý mnh hơn so vi Trung Quc nhiu, nhưng vn đ đt ra là làm sao khai thác được s ng h ca quc tế. Nhiu khi Vit Nam không t ra hiu qu lm v vn đ qung bá nhng thông tin v tranh chp Bin Đông, nên tôi đ ngh là trong thi gian ti, Vit Nam nên tp trung vào vic làm rõ v nhng bng chng mà Vit Nam hin có v tranh chp Bin Đông.

Trong bài mà tôi viết cùng Vũ Quang Vit, chúng tôi nhn mnh là vn đ tranh chp Bin Đông có liên quan đến chính tr trong nước. Đ nâng cao uy tín ca mình trên trường quc tế và đ khai thác s ng h ca quctế đi vi vn đ tranh chp Bin Đông, Vit Nam phi c gng gii quyết nhng h sơ ni bt v chính tr trong nước, như vn đ đàn áp, bt gi, thiếu t do ngôn lun… Nhng vn đ nhân quyn y là nhng tr ngi, tc là không ai mà mun ng h Vit Nam, hoc ít người ng h, nếu h thy là hành vi ca các lãnh đo Vit Nam không hp vi nhng tiêu chun quc tế v nhân quyn.

Lãnh đo Vit Nam hin nay s theo M thì mt chế đ, theo Trung Quc thì mt nước, nhưng theo tôi, có th có phương án th ba, đó là phi ci cách. Chính vì thế chúng tôi có nói là lãnh đo Vit Nam nên chp nhn mt s ni dung ca nhóm 72 ( trí thc nhân sĩ), mà va qua đã đ ngh mt s thay đi v Hiến pháp.

Nhng nước khác có tranh chp vi Trung Quc như Nht Bn, Hàn Quc hay Đài Loan d dàng có s ng h ca quc tế. Tt nhiên lch s ca nhng nước đó hoàn toàn khác vi Vit Nam, nhưng vì trong nhng nước đó có cơ chế dân ch, có nhân quyn, có t do ngôn lun. Rt nhiu nước trên thế gii, đc bit là M và châu Âu rt nhit tình ng h, nếu h có nhng cơ s pháp lý vng chc như Vit Nam có.

Dù Vit Nam có nhng bng chng rt vng chc v ch quyn Bin Đông, nhiu nước như M và châu Âu rt ngi ng h mnh m, chính bi vì nhng vn đ chính tr ca Vit Nam.

Đến hi tho, tôi rt nhit tình và chia s ý kiến vi nhng người d hi tho. Tôi rt hài lòng và đánh giá cao kết qu hi tho. Có rt nhiu tho lun sôi ni và hay. Đim mà tôi c gng nhn mnh là mun có s ng h ca quc tế thì Vit Nam phi ci cách sâu rng chính tr.

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130428-gs-jonathan-london-%E2%80%9Cviet-nam-phai-cai-cach-chinh-tri-de-duoc-quoc-te-ung-ho-ve-bie

Advertisements