ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN ÚC – VIỆT 17/6/2013

Kính Hoà , RFA

Bốn nhà tranh đấu lâm nạn danlambao-famlily photos

Bốn nhà tranh đấu lâm nạn
danlambao-famlily photos

KÍNH HOÀ: Hôm nay tại Úc diễn ra đối thọai nhân quyền Úc Việt, xin anh cho biết tiến trình ngọai vận của đồng bào Việt nam tại Úc về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

NGUYỄN QUANG DUY: Cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tị nạn chính trị, vì vậy việc vận động chính giới Úc cho nhân quyền tại Việt Nam là một nỗi ưu tư của mọi người chúng ta. Riêng tại Úc châu, hồi năm 1993 cựu thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt sang Úc, cộng đồng đã đòi phải có một phái đòan điều tra nhân quyền sang Việt Nam. Ông Võ Văn Kiệt đã đồng ý, và phái đòan quốc tế đầu tiên đã sang Việt Nam. Tôi vẫn nhớ rõ vì lúc đó tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Canberra. Thưa quý vị, nhân quyền là một trong những vấn đề của bang giao giữa Úc và Việt Nam bên cạnh ngọai giao, kinh tế, giáo dục, quân sự, và đôi khi nó bị xem nhẹ. Từ năm 2000 Úc và Việt Nam đồng ý mở đối thọai thường niên được tổ chức lần lượt ở mỗi nước. Hôm nay 17/6 đối thọai lần thứ chín được tổ chức tại quốc hội lien bang Úc tại Canberra.

KÍNH HOÀ: Anh có thể cho biết thêm về các buổi điều trần mà các vị lập pháp của Úc cũng như đại diện cộng đồng đề nghị trong đối thọai lần này, Úc phải lên tiếng mạnh mẽ hơn..

NGUYỄN QUANG DUY:Trong những lần trước các cuộc đối thọai đã không đem lại kết quả gì, vì vậy hồi tháng 2/2012 tiểu ban Nhân quyền thuộc Quốc hội Liên bang Úc đã mở ra một cuộc điều trần nhằm giúp cho chính phủ Úc làm việc hiệu quả hơn với chính quyền cộng sản Việt Nam. Phía cộng đồng Việt nam thì có cộng đồng Việt Nam Tự do Úc châu, Quỹ tù nhân lương tâm, Ủy ban bảo vệ người lao động, khối 8406…được mời dự buổi điều trần. Buổi điều trần đựơc Dân biểu Laurie Ferguson chủ tọa, cùng hai Dân biểu Philip Ruddock và Michael Danby. Có nhiều ý kiến được cộng đồng chúng ta nói riêng và khối 8406 nói riêng đóng góp. Đầu năm nay đã có một bản phúc trình ra đời. Qua điều trần và phúc trình nên lần đối thọai này ngòai bộ ngọai giao đã có thêm sự tham dự của Tiểu ban nhân quyền. Các thông tin cũng được lưu truyền rộng rãi hơn thay vì chỉ là nội bộ giữa hai phái đòan Úc Việt như trước đây. Như vậy hai khuyết điểm trước đây đã được khối 8406 nêu ra trong cuộc điều trần.

KÍNH HOÀ: Câu hỏi cuối cùng: theo anh cuộc đối thọai ngày hôm nay sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn hay không?

NGUYỄN QUANG DUY: Vào cuối tháng năm 2013, dân biểu Chris Hayes đã nêu ý kiến là sẽ sử dụng cuộc đối thọai lần này để đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải tuân thủ việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị như các công ước quốc tế. Khối 8406 đã giúp bằng cách dịch thuật, cung cấp bản phúc trình, tổ chức xin chữ ký phản đối bản án dành cho hai người trẻ yêu nước là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Nhiều tổ chức, nhà thờ, trường học đã ủng hộ chúng tôi, và trong hai tháng chúng tôi đã có 4000 chữ ký và 1400 chữ ký trên mạng. Ngày 4/6/2013 dân biểu Chris Hayes đã gửi một lá thơ đến ông Ngọai trưởng Úc nêu rõ những trường hợp vi phạm nhân quyền gần nhất. Ông nói là Úc có trách nhiệm đạo đức và pháp lý để đòi hỏi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Ông đề nghị phía Úc cần phải nêu lên về các mối quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền trong cuộc đối thọai lần này. Một phái đòan của đảng Việt Tân do ông Lý Thái Hùng dẫn đầu đã đến thăm ông Bob Carr ngọai trưởng Úc. Ông Bob Carr cho biết ông quan tâm đến các bản án quá nặng dành cho các thanh niên vì họ hành xử các quyền tự do của mình. Ông cũng cho biết sẽ đề nghị tòa đại sứ Úc tại Hà nội theo dõi tình trạng sức khỏe của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ông sẽ nêu những vấn đề vi phạm nhân quyền trong buổi đối thọai ngày hôm nay.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/australia-vietnam-human-right-dialogue-06172013135147.html

Advertisements