“Đừng sợ”

Để xây dựng được một xã hội tự do, dân chủ và công bằng thì đòi hỏi mỗi một công dân cần phải có một đức tính công dân dũng cảm, không phải loại lịch sự nhút nhát. Mỗi một công dân hãy lắng nghe những sự thật đang hiện hữu trong trái tim và đừng sợ khi đi theo con đường mà chân lý dẫn dắt. UBNQVN sưu tầm và giới thiệu bài viết sau đây được trích từ diễn văn của Clarence Thomas, Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, đọc ngày thứ Ba mùng 6 tháng 2 năm 2001 trong bữa dạ tiệc hàng năm tại Học viện American Enterprice, nơi ông nhận lãnh giải thưởng Francis Boyer.( Bản dịch được sưu tầm từ trang web của Học Viện Công Dân) Continue reading