SAVE MY WIFE – MAI THI DUNG

Vo Van Buu – On Aug 5, 2012 I was released after 7 years’ imprisonment at Xuan Loc. I am a Hoa Hao Buddhist, being arrested and charged with “disturbing public order” in 2005.

Since the release from prison so far, I have visited my wife, Mai Thi Dung three times. She was sentenced up to11 years, also was convicted of “disturbing public order” since 2005. My wife’s health condition is very critical. Every time coming out to see me, there are two persons on each side to support her body. After a few minutes, her body started shaking, speaking under breaths. The health compilation is so weak to nearly be extinguished.  Continue reading

Hãy cứu lấy vợ tôi – Mai Thị Dung

Võ Văn Bửu – Ngày 5/8/2012 tôi mãn hạn tù 7 năm tròn tại trại Xuân Lộc. Tôi là một tín đồ PGHH bị bắt và kết tội “gây rối trật tự công cộng” vào năm 2005.

(Mai Thị Dung)

Kể từ khi ra tù đến nay, tôi đã viếng thăm vợ tôi là Mai Thị Dung ba lần. Vợ tôi đang chịu án 11 năm cũng bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” kể từ 2005. Tình trạng sức khỏe của vợ tôi hết sức nguy kịch. Mỗi khi ra gặp tôi, đều được hai người cặp bên dìu đi. Gặp không được mấy phút, thân bắt đầu rung lên, nói không ra tiếng. Sức yếu đến gần tàn lụi.

Vợ bị bệnh sỏi mật và viêm túi mật từ thời 2007, nhưng không được nhà trại cho ra bệnh viện chữa trị. Chủ yếu chỉ uống thuốc giảm đau rẽ tiền miễn phí của trạm xá trại Xuân Lộc. Vợ tôi không bào giờ tự xem mình có tội và không bao giờ chấp nhận yêu cầu của trại giam kêu vợ tôi nhận tội để được điều trị. Bản thân tôi vừa qua cũng đã cõ mấy an ninh Cục Bảo vệ chính trị Continue reading