QUYỀN CÓ LUẬT SƯ

(Ảnh minh họa)

Quyền có luật sư là quyền hết sức quan trọng của bất kỳ công dân nào khi không may bị tạm giữ hay bị khởi tố hình sự.

Trong Bộ luật TTHS, các Điều 48, Điều 49, Điều 50 qui định người bị tạm giữ, bị can (người đã bị khởi tố hình sự), bị cáo (người bị đưa ra xét xử) có quyền tự bào chữa hay nhờ người khác bào chữa. Tại sao như vậy?  Continue reading